Bendravimo stiliaus tyrimas

Atlikdami šį tyrimą siekiame nustatyti, koks darbuotojo bendravimo stiliaus profilis, kokį elgesį profesinėje aplinkoje jis atspindi, kokiomis stipriosiomis ar rizikingomis savybėmis jis pasižymi.

Bendravimo stilius turi įtakos žmogaus sėkmei tiek asmeniniame, tiek profesiniame gyvenime. Tuo tarpu sėkmingas bendradarbiavimas tarp organizacijos darbuotojų ir padalinių – tai vienas iš svarbiausių rodiklių, lemiančių aukštus ir ilgalaikius rezultatus. Akivaizdu, kad žmonės skiriasi pagal savo bendravimo stilių: vieni labiau linkę partneriauti, kiti varžytis. Vienodu stiliumi bendraujančius darbuotojus ar komandą turėti beveik neįmanoma, kadangi tai, kaip ir daugelį kitų elgesio stilių, lemia turimi įsitikinimai, asmeninės savybės, patirtis ir gebėjimai.