Darbuotojų motyvacijos tyrimas

Šio tyrimo pagalba siekiame padėti suprasti, kokie motyvai profesinėje veikloje Jūsų darbuotojams svarbiausi ir kokios vidinės bei išorinės motyvavimo priemonės gali tai užtikrinti.

Darbuotojas, kurio pagrindiniai poreikiai nėra patenkinti, paprastai yra pasyvus ar nepakankamai įsitraukęs į darbo procesą, neišnaudoja visų savo resursų organizacijos tikslams pasiekti. Jeigu darbuotojas su darbu susijusių poreikių negali patenkinti darbo metu, tai nėra ir motyvo, skatinančio dirbti. Todėl norėdami tinkamai valdyti personalą, vadovai turi žinoti motyvus, skatinančius personalo darbo veiklą, ir juos tinkamai panaudoti.