Justina Gervytė

Justina Gervytė

 • Daugiau kaip 10 metų konsultavimo ir mokymų vedimo patirtis taikant meno raiškos priemones bei inovatyvius ugdymo ir komandos formavimo metodus;
 • Daugiau kaip 7 metų patirtis elgesio modeliavimo ir pokyčių srityje;
 • Daugiau kaip 5 metų patirtis kuriant ir adaptuojant personalo ugdymo programas orientuotas į rezultatų pasiekimą;
 • Daugiau kaip 3 metų darbo ekspertinė patirtis darbuotojų vertinimo ir karjeros planavimo srityje.
 • Kaučingo specialisto kvalifikacija;
 • Kompetencijos kėlimas meno terapijos srityje;
 • Darbo su individais ir poromis studijos (Kauno geštalto studijų centras);
 • Psichologijos bakalauras (Vytauto Didžiojo universitetas);
 • Sporto psichologijos magistras (Lietuvos kūno kultūros akademija;
 • Teisės psichologijos magistras (Mykolo Romerio universitetas).

Gyvenimo aprašymas >>

 • Efektyvi komunikacija;
 • Komandos formavimas ir darbuotojų motyvacija;
 • Grįžtamasis ryšys ir darbuotojų veiklos vertinimas;
 • Efektyvus konfliktų sprendimas ir streso valdymas;
 • Veiklos planavimas ir laiko valdymas;
 • Darbuotojų kūrybiškumo ugdymas;
 • Emocinių kompetencijų ugdymas – emocinis dizainas.