Justina Gervytė

Justina Gervytė

  • Daugiau kaip 10 metų konsultavimo ir mokymų vedimo patirtis taikant meno raiškos priemones bei inovatyvius ugdymo ir komandos formavimo metodus;
  • Daugiau kaip 7 metų patirtis elgesio modeliavimo ir pokyčių srityje;
  • Daugiau kaip 5 metų patirtis kuriant ir adaptuojant personalo ugdymo programas orientuotas į rezultatų pasiekimą;
  • Daugiau kaip 3 metų darbo ekspertinė patirtis darbuotojų vertinimo ir karjeros planavimo srityje.
  • Kaučingo specialisto kvalifikacija;
  • Kompetencijos kėlimas meno terapijos srityje;
  • Darbo su individais ir poromis studijos (Kauno geštalto studijų centras);
  • Psichologijos bakalauras (Vytauto Didžiojo universitetas);
  • Sporto psichologijos magistras (Lietuvos kūno kultūros akademija;
  • Teisės psichologijos magistras (Mykolo Romerio universitetas).

Gyvenimo aprašymas >>

  • Efektyvi komunikacija;
  • Komandos formavimas ir darbuotojų motyvacija;
  • Grįžtamasis ryšys ir darbuotojų veiklos vertinimas;
  • Efektyvus konfliktų sprendimas ir streso valdymas;
  • Veiklos planavimas ir laiko valdymas;
  • Darbuotojų kūrybiškumo ugdymas;
  • Emocinių kompetencijų ugdymas – emocinis dizainas.