Strateginių sesijų moderavimas

Interaktyvi moderuojama strateginė sesija, kurios tikslas aktyvus visų dalyvių įsitraukimas į diskusiją, išsakant savo nuomonę, ir sudarant galimybes išklausyti visų dalyvių nuomonių, kuriant įmonės (skyriaus) ateities strategiją.

Visų komandos narių ir jų idėjų įtraukimas į strategiją didina visos komandos ir kiekvieno nario asmeninę atsakomybę už sudarytą veiksmų planą ir jo įgyvendinimą.